Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Exilen’ Category

Slutinlägg

Avslutningsvis vill jag tacka för en bra diskussion. Den har varit just så saklig och konstruktiv som jag hade hoppats. Frågorna har givit mig möjlighet att sortera tankarna och formulera mig på viktiga punkter.

Naturligtvis har jag inte haft svar på allt eller varit så uttömmande att inget mer funnits att tillägga, naturligtvis är mina åsikter inte höjda över diskussion. Det är rimligt att envar utvecklas åsiktsmässigt.

Redan på en punkt vill jag nyansera vad jag skrivit i ett tidigare Exilen-inlägg. Det gäller Salem.

Jag jämförde dessa manifestationer med FNL-demonstrationerna på 60-talet. Båda hade ju extrema grupper som organisatörer – i det förra fallet nazister, i det senare kommunister. Vad jag då bortsåg från var en viktig skillnad. FNL-demonstrationerna hade media i ryggen, Salemmanifestationerna har media emot sig.

Jag vidhåller vikten av att manifestera mot det omfattande svenskfientliga våldet i dagens Sverige och kan fortfarande konstatera att några andra sådana manifestationer inte förekommer, än de i Salem.

Det politiska priset för SD att deltaga där skulle dock, genom mediasituationen, bli högt. Dessutom har det nu gått snart 10 år sedan det vidriga mordet på Daniel Wretström inträffade och manifestationerna börjar avklinga, det blir för varje år allt färre antal deltagare.

För egen del har jag ändå en svaghet, eller i varje fall egenhet: jag blir provocerad av uppenbar antiintellektualism. Vad ligger i botten på hållningen hos dem som förfasar sig över att man deltar i Salem, dvs manifesterar tillsammans med nazister? Är det att man därigenom själv blir nazist?

Jag har deltagit där en gång och blir då ett bevis på att detta inte stämmer. Jag klarade den ”pärsen” utan att på kuppen bli till nazist. Lika mycket nu som tidigare bekänner jag mig till demokratiska värderingar.

Varför måste varje samröre mellan demokrater och nazister medföra att de senare vinner terräng.? Tror man på styrkan i demokratiska hållningar borde snarare de förra vinna på det.

Eller är argumentet att man ger vind i ryggen åt nazister genom att deltaga i Salem? Det blir i så fall en marginell bieffekt, jämfört med det överordnade målet att protestera mot det svenskfientliga våldet.

Salem knyter an till det som BGF tog upp för några år sedan i ”Politiskt korrekt lexikon”, där punkt två löd:

”Det gäller att undvika fel sällskap och åsikter som är utdefinierade:a) X får inte tycka som Y, om Y är befläckad.b) X får inte träffa, inte prata med, inte umgås med Y – då blir X besmittad.

Ingen människa kan ha integritet, i varje mänsklig interaktion vinner den onda sidan.”

Detta pk-resonemang finns egentligen i två varianter, kring gruppen x (ej besmittad) och gruppen Y (besmittad)

1. Genom att X intar en viss ståndpunkt, som Y redan intagit, ”legitimerar” X Y, man ”spelar i händerna”.

2. Genom att X först intar en viss ståndpunkt eller tar fram vissa faktauppgifter kan Y sedan intaga samma ståndpunkt eller framföra samma fakta, och dra fördel av detta.

Det enda sunda, menar jag, är att ställningstaganden ska göras på sakliga grunder och bedömas i kraft av sin egen hållbarhet.

Ett konkret exempel: När det svartmålade SD i början av 90-talet hade boken ”Lagom är bäst!” på sina bokbord så förtog inte detta styrkan i bokens innehåll.

Vad sedan gäller etiketteringar så använder jag ju själv beteckningar som ”pk-iter” och ”godister”.

Två generella krav kan ställas för att det inte ska bli fråga om bara tillmälen och skällsord:
a) begreppet ska kunna definieras och avgränsas.
b) vid användning ska man kunna påvisa att vederbörande svarar mot etiketten.

Begreppet ”pk-it” har flera sidor, men en central sida är den ovan, guilt-by-association. En annan är att fakta/åsikter kan avfärdas som ”obehagliga”, istället för att man ser till verkligheten.

I begreppet ”godist” lägger jag att man bara ser till intentioner (verkliga eller bara föregivna), men bortser från det faktiska resultatet. Eller att man bjuder generöst, medan andra får stå för notan.

Ett av Expos mest populära tillmälen är ”rättshaverist”, använt mot i princip envar som påpekar på problem som inte bör pekas på – medias ensidighet, rättssystemets sätt att mäta med olika mått, orättvisor mot svenskar, osv. Ett på sitt sätt ”genialt” tillmäle: genom att det är så luddigt blir det ju omöjligt att försvara sig mot. Med en hederlig diskussion har det inte mycket att göra.

Jag har i tidigare inlägg varit inne på risken för att SD ska göra en KD:are. Där måste jag sätta ett frågetecken för den nye redaktören för SD-Kuriren, Tommy Hansson, som deklarerat att han ser Expo:s Fredrik Malm som sin ”favoritpolitiker”.

Om vi blickar framåt kan vi nog bortse från Salemmanifestationerna, de kommer förmodligen snart att upphöra. Men det svenskfientliga våldet kommer för den skull inte att ha upphört.

Kvar står därför frågan: hur protestera mot detta?

Efter en gruppvåldtäkt av tre amerikanska soldater på en japansk flicka samlade en protestdemonstration på ön Okinawa 85.000 deltagare. Så många blev det aldrig mot Salemmordet och lär heller inte bli efter nya rasistiska eller politiska mord på svenskar.

Jag tycker ändå att SD bör inbjuda bl.a. de sju riksdagspartierna till årliga manifestationer mot våldet i Sverige, gärna med udd också mot massmedias mörkningar och BRÅ:s brottsförnekanden.

Huvudparoller kunde där bli:
• mot det politiska våldet!
• mot det rasistiska våldet
(inklusive det svenskfientliga)!
• mot kvinnovåldet
(inklusive hedersvåldet)!

Svaret blir kanske nej från samtliga partier, men då kan SD manifestera på egen hand. Blir det få deltagare i en sådana manifestation kan ingen lägga SD detta till last, partiet har ändå försökt. Skulle en del nazister ansluta sig är det ändå SD som denna gång håller i organiserandet ( i Salem har det skötts amatörmässigt).

Nu återgår jag till att fokusera på vitboksarbetet. Svårigheten där ligger i att det finns så mycket av relevanta uppgifter att ta vara på, för varje dag tillkommer nya fakta. Arbetsmässigt blir detta en utmaning, men också för dem som ska ta del av allt materialet.

En lösning kan bli att på webben tillhandahålla vitboken i två versioner,:
• dels den fullständiga, på BGF
• dels en sammanfattning, på en ny blogg.

En fördel med bloggen kan också vara att den ger plats för kommentarer.

Jag såg för övrigt att ”Svenska Tankar” på Youtube lagt ut mina Exileninlägg i några  snygga videos:

http://www.youtube.com/user/SvenskaTankar?feature=chclk#p/u

TACK för denna diskussionsrunda – för mig har den känts givande!

Annonser

Read Full Post »

Om denna blogg

(Denna blogg är ännu under konstruktion, säledes ännu ej officiellt utannonserad)

Vid nyår 2010 blev jag inbjuden av signaturen ”Uncle Bob” på Exilen att skriva där för att svara på frågor från honom och andra Exilendebattörer kring Sverigdemokraterna och frågor sammanhängande med SD, så här inför riksdagsvalet i september 2010.

Delar av frågorna och svaren redovisas på denna blogg.

Diskussionen i sin helhet finns på denna Exilen-tråd.

Som presentation, innan jag började beta av de ställda frågorna, återgav jag i huvudsak denna text från min huvudblogg.

Syftet med denna blogg är alltså i huvudsak att dokumentera centrala delar av denna Exilen-diskussion, inte att här fortsätta diskussionen. Är du ändå angelägen om att få med en kommentar, så är detta möjligt.

Sänd den då till:

janmilld@hotmail.com

Jan Milld

Read Full Post »